ကြွေကြေးနီဝါယာကြိုး (ecu ဝါယာကြိုး)

ကြွေကြေးနီဝါယာကြိုး (ecu ဝါယာကြိုး) Manufacturers

စပယ်ယာပစ္စည်း: 99,99% စင်ကြယ်သောကြေးနီ

insulator တွင်လည်းပစ္စည်း: pew (qz), uew (qa), eiw (qzy), ei / aiw (qzy / xy)

အပူလူတန်းစား: 130-220c, ခ / f / ဇ / ဌ

အရွယ်အစား: 0.08-3.00mm, swg 10-44, awg 8-39

လျှောက်လွှာ: etc, လျှပ်စစ်မော်တာ, စုပ်စက်, မီးစက်, ထရန်စဖော်မာ


qualification